Prowadzę działalność gospodarczą. NIE jestem czynnym płatnikiem VAT. Rozliczam się na podstawie rachunków.
Tłumaczenia pisemne
Tryb zwykły (do 6 str./dzień):
z j. angielskiego na j. polski 35,00 zł
z j. polskiego na j. angielski 45,00 zł
Tryb przyśpieszony (powyżej 6 str./dzień):
z j. angielskiego na j. polski 52,50 zł
z j. polskiego na j. angielski 67,50 zł
Dodatek za sporządzenie tłumaczenia w tym samym dniu +50%
Dodatek za pismo odręczne lub kopię trudną do odczytania +25%

Opłata minimalna to koszt 1 strony tłumaczenia.

Tłumaczenia zwykłe:
1 strona rozliczeniowa = 1600 znaków ze spacjami. Rozliczenie zgodne z liczbą znaków w dokumencie przetłumaczonym. Liczbę stron oblicza się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe):
1 strona rozliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami. Rozliczenie zgodne z liczbą znaków w dokumencie przetłumaczonym. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.
W przypadku zleceń wymagających pracy w weekend lub dni wolne od pracy do powyższych stawek dolicza się dodatek w wysokości 50%.

Tłumaczenia ustne
Wykonuję wyłącznie tłumaczenia konsekutywne.
Stawka za blok 2 godzin 400,00 zł
Podana stawka naliczana jest za każdy rozpoczęty blok. Opłata minimalna to koszt 2 godzin tłumaczenia.

Uwaga! Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu cywilnego. Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie.


Ta strona użyywa cookies. Można zmieninić ich ustawienia w przeglądarce. Dowiedz się„ więcej o naszej Polityce ciasteczek.
X